Menu

2024-04-08 - Bestyrelsesmøde

Bestyrelsesmøde den 8/4 2024, 19:00

Deltagere:
Nichlas Kronborg Jespersen (NJ), Christian Norup (CN), Heidi Skov Sørensen (HS), Kristian Jensen (KJ), Steen Gammelvind (SG), Johnny German (JG) Natalie Dalsø Mikaelsen (NM), Fayna Sørensen (FS)

Fraværende:
Michael Ruff (MR)

Indledning
Bestyrelsen har konstitueret sig med formand Kristian Jensen og næstformand Nichlas Kronborg Jespersen.

1. Godkendelse af referat fra sidste møde
Godkendt

2. Valg af referent
Christian valgt

3. Rolle fordeling – Opgave fordeling
Dialog om blandet sponsor og hvad vi kan gøre for at få flere. Gå rundt i byen er hårdt og fungere ikke godt. Se på eksisterende årgangs sponsorer om der er nogen muligheder der.
Dialog om øvrig rollefordeling og opgaver er på plads.

4. Forslag omkring afholdes af møder
Dialog omkring frekvensen af møderne.

Fremadrettet vil bestyrelsen holde møde hver anden til 3 måned samt nogle udvalgsmøder når det passer ind og giver mening.

5. Nyt fra afdelingerne
Oldboys

Oldboys har først kamp i weekenden. 2 hold.
Lidt omkring holdet og kontingent.
Stadig samtale om forskellige tiltag. Rom aften mm.

Senior damer
Går godt. Lidt mange skader pt. Kunne godt bruge flere til kampe.
Se på u15/16 så man kan få gang i 11 mands bold/kamp. Se på at integrere træningerne med u15/16 ind i senior.
Udfordringer med efterskole som trækker.

Senior Herre
Turneringen er i gang.
50 tilmeldte spiller. Lidt omkring registreringen af spiller driller. Mulig fejl hos DBU omkring spiller til holdopstilling. enkelte spiller undersøges.
Trænings lejer til Bornholm gik godt. 33 var afsted på 4 træner/leder. Efterspørgsels af priser til øvrige hold kunne være godt at hører på.

Børn/unge
Årgang 17. Nye træner og forælde team.
Årgang 15 hvor der var lidt træner udfordringer kører igen.
Queens cup 12/5 hos os i Havdrup. Nybegynder hold for piger uden meget kamp erfaring.

Dialog om et børne/unge udvalg tilknytning af træner som ikke er i bestyrelsen.

6. Klublogo
Dialog om eget logo kun med fodbold i fokus. En form for rebranding. Måske noget med ulv, årstal mm. Farver.

7. Klublogo i rødt og blåt omklædningsrum
Malet på vægge i omklædningsrum. Må vi nok ikke for kommunen. Undersøger om skilte med klub logo går an.

8. Ny Sponsorplan
Se afsnit 3.

9. Sponsor video
Video af os (Fodbold) med fokus på børn og ungdom tiltænkt som hvad vi kan tilbyde til sponsor.

10. Hjemmebane dag
Vi har 2 i år. 1/6 og 17/8 (nu 24/8) Lidt omkring caféen skal stå for første dag. Og at vi selv står for den stor dag i August som rykkes fra 17/8 til 24/8.

11. VEO
Dialog om vi skal forsætte med det. Vi har betalt frem til sommer også ser vi på det efter der.

12. C2 Trænerkursus
Ikke fast lagt men vi regner med at vi til januar 2025 tilmelder træner hvor det giver mening til C2.

13. Canva abonnement
Opslag til Facebook, banner mm. Gør det nemt at lave opslag som er flotte mm.

14.  Forslag fra træner
Ønske om 6 jakker til Old boys udskiftninger I XL.

15. Dato for næste bestyrelses møde
20/6-24

Sponsor udvalgsmøde 20/4-24 for dem som kan.

Luk