Menu

Generalforsamling 2019 - Årsberetning 2018/2019

Formandens beretning 2018/2019

Banerne
Året har budt på en del udfordringer med banerne. I foråret kunne vi ikke bruge banerne på grund af for megen regn, og hen over sommeren havde vi en meget lang tørkeperiode, som lukkede alle baner i Solrød kommune. Det skabte desværre kæmpe store logistiske udfordringer og et kæmpe pres på Kunstbanerne i Solrød.

Medlemmer
Udfordringer med faldende medlemstal og mangel på trænere i ungdomsafdelingen har resulteret i, at vi har været nødsaget til at sammenlægge flere hold. Men til gengæld ser vi at de små årgange vokser sig store og vi håber at dette vil fortætte de kommende år. Samtidig har vi en meget stor velfungerende senior afdeling, som de ældre ungdomshold snart skal introduceres for. Vi håber, at flere af de unge mennesker vil fortsætte med at spille fodbold i Havdrup, når de rykker op i senior afdelingen.

Klubtur
Igen i år var flere ungdomshold med på Havdrup Fodbolds klubtur til Kerteminde, da skolen var gået på sommerferie. Vejret var perfekt med tørvejr og endda masser af sol i år. Der blev hygget i pauserne og heppet på hinanden under kampene.

Idrætsuge
I uge 39 blev der afholdt idrætsuge i Havdrup. I et samarbejde mellem skolen og de forskellige foreninger i Havdrup, blev der tilrettelagt forskellige aktiviteter i løbet af ugen, som eleverne på Havdrup Skole skulle prøve kræfter med. Havdrup fodbold havde inviteret hele indskoling til en fodbolddag. Ud over flere frivillige trænere, som havde tilrettelagt dagen, var vi også heldige at få hjælp fra nogle af de store udskolingselever, som hjalp med at forklare og hjælpe de små elever.

Kåringsfest
I oktober holdt vi som vanen tro den årlige kåringsfest, hvor der blev spillet fodboldt på kryds og tværs af årgangene og efterfølgende kåringer af bl.a. årets spiller på hvert hold.

Dommerklubben
Vi har i mange år haft en velfungerende ”dommerklub” i Havdrup Fodbold, som også har inspireret mange andre klubber i deres brug af dommere til døm-selv kampe. Det er vigtigt, at vi oparbejder en kreds af frivillige, som kan støtte hinanden i udøvelsen af dommergerningen, og derigennem opnå en tilstrækkelig faglighed, som vores spillere i alle aldre fortjener.
Vi har, i forhold til klubbens størrelse, uddannet mange dommere i DBU-regi, men det betyder også, at vi er nødt til hele tiden at få en tilgang af nye dommere, ellers kommer vi til, at bede vores trænere om selv at sørge for dommere til holdenes hjemmekampe. Så vi leder hele tiden efter spillere eller forældre, som vil hjælpe os med dette arbejde. Vi sørger naturligvis for både støtte og uddannelse.    
Sluttelig en stor tak til de rigtig mange frivillige, som deltager på alle årgangene, med hjælp til stort og småt. Mange hjælpsomme forældre, brødre og søstre mv., som har mulighed for at hjælpe med forskellige opgaver, er en kæmpe støtte for vores fodboldspillende børn.

Frivillighed
Det er vigtigt for både børnene og fodboldklubben, at forældre og familie støtter op om klubbens arbejde, og deltager aktivt så meget som muligt. Havdrup Fodbold bygger på frivillighed, og vi ønsker at have en foreningen som bygger på sammenhold, venskab og samarbejde.

Med venlig hilsen
Fayna Sørensen

Luk