Menu

Online indmeldelse

 

Hvis holdet du ønsker indmeldelse på ikke findes ovenfor, sker indmeldelse ved udfyldelse af nedenstående blanket.

Indmeldelsesblanket ungdom (pdf)

Indmeldelsesblanket senior (pdf)

 

Luk