Menu

Godtgørelse af ungdomsårgange

Hver ungdomsårgang godtgøres halvårligt et grundbeløb på 1.000,- og derudover et tilskud på 100,- pr. kontingentbetalende spiller. Selvom en årgang er sammensat af flere klassetrin (fx 2007/2008), betragtes de som én årgang, og godtgøres med ét grundbeløb.

Derudover godtgøres ungdomstrænere under 21 år, der bidrager væsentligt til holdets træning, med 500,- halvårligt.
Taksterne fastsættes hvert år i forbindelse med udarbejdelse af næste års budget.

Regneeksempel:
Årgang 2003 drenge er 19 spillere på årgangen. Årgangen modtager derfor halvårligt  1.000,- + 19 x 100,- = 2.900,-
Årgangen har en 17 årig hjælpetræner, der godtgøres 500,- halvårligt.

Vedtaget af bestyrelsen marts 2017

Luk